Austria

Przejazd autostradami i drogami ruchu szybkiego jest płatny w formie winietek – obowiązuje elektroniczny system opłat. Wysokość opłat zależna jest od rodzaju pojazdu i okresu pobytu na terytorium Austrii.

Przyczepa

Przyczepy w ruchu turystycznym; campingowe lub pod łódź czy skuter, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki.