Słowenia

Przejazd autostradami jest płatny. Dla pojazdów do 3,5t obowiązują winiety . Należy zwrócić szczególną uwagę na kategorię pojazdu.

Kategoria 2A

Samochody dwuśladowe, których maksymalna wysokość nad pierwszą osią wynosi 129 cm oraz wszystkie pojazdy campingowe.

Kategoria 2B

Samochody dwuśladowe, których wysokość nad pierwszą osią wynosi 130 cm i więcej. (LISTA POJAZDÓW) Uwaga: Przyczepy, ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki. Wystarczy ważna winieta dla pojazdu ciągnącego