Węgry

Dla samochodów do 3,5 tony obowiązują opłaty w formie e-winietki w formie wydruku elektronicznego. Potwierdzenie z numerem sprzedaży należy zachować do ewentualnej kontroli przez 2 lata.


Kategoria D1

Pojazdy zarejestrowane jako osobowe, do 3,5 t, maksymalnie do 7 miejsc.

Kategoria D2

Pojazdy zarejestrowane jako ciężarowe do 3,5 t, lub posiadające więcej niż 7 miejsc.

Kategoria U

Przyczepy ciągnięte przez pojazdy z kat. D2