Czechy

Opłaty drogowe obowiązują na autostradach i drogach ekspresowych. Cena winiety zależy od kategorii pojazdu i okresu pobytu.

Motocykl

Zwolnione z opłat.

Przyczepa

Przyczepy w ruchu turystycznym ciągnięte przez pojazd o maksymalnym ciężarze całkowitym do 3,5 tony nie potrzebują dodatkowej winietki.